Skip links

Kolaudace komunikace a veřejného osvětlení

S potěšením oznamujeme, že stavba obdržela kladná kolaudační rozhodnutí na komunikaci a veřejné osvětlení.