Skip links

Provedeny odvodňovací drenáže s opěrnou zdí

S ohledem nejen na dlouhodobý vývoj klimatických podmínek, primárně však na vlastní zkušenosti z výstavby a současně za účelem vyššího standardu bydlení budoucích obyvatel, se investor rozhodl nad rámec projektu a platných norem provést doplňující odvodňovací drenáže u všech jednotek projektu a současně u první řady rodinných domů vybudovat opěrnou zeď.